Nabíječka olověných akumulátorů 12 V s pulzním měničem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto diplomová práca popisuje kompletný návrh nabíjačky, ktorá funguje na princípe jednočinného priepustného meniča. Obsahuje návrh všetkých vinutých aj polovodičových súčiastok. Návrh a popis jednotlivých častí schém silového obvodu a riadiaceho obvodu je tiež zahrnutý do tejto práce. Práca ďalej disponuje popisom výroby vinutých súčiastok a dosiek plošných spojov. Náplňou tejto práce je aj oživenie nabíjačky vrátane popisu jednotlivých uskutočnených úprav, ktoré boli potrebné pre správnu, spoľahlivú a bezpečnú funkciu. Obsahom je aj séria realizovaných meraní pre overenie správnej funkcie nabíjačky.
This master´s thesis discusses on complete designing of a lead-acid accumulator charger. Charger operates with the principle of a two-switch forward converter. It contains the design and manufacturing of all the proposed winding subcomponents, the semiconductor components, the control circuit board and the power circuit board. This thesis includes also the design and description of the individual parts of the power circuit and control circuit. The revival of the charger, including a description of the individual adjustments that were necessary for proper and reliable operation is also in the content. This thesis contains too a series of measurement performed to verify the correct function of the charger.
Description
Citation
MIHÁLYI, R. Nabíječka olověných akumulátorů 12 V s pulzním měničem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval práci na téma - Nabíječka olověných akumulátorů 12 V s pulzním měničem. Student na začátku představil cíle práce. Student představuje narhnutý silový obvod a popisuje jeho jednotlivé části. Dále student ukazuje a popisuje navrhnutý řídící obvod. Student popisuje návrh a výrobu vinutých součástek, desek plošných spojů. Student se dále věnuje oživení řídicího obvodu a samotné nabíječky. Dále byly popsány výzvy během zpracování a zvolené řešení. Dále bylo posáno provedené ověřovací měření. Na závěr studen shrnuje dosažené cíle ve své diplomové práci. První otázka oponenta byla zodpovězena opravou hodnoty ve vzorci. Druhá otázka oponenta je zodpovězena porovnáním použití jednočinného a dvoučinného měniče. Poslední otázka oponenta je zodpovězena pomocí rovnic, které byly použity na výběr LC filtru. Otázky z komise byly zodpovězeny. Vzorek výsledné nabíječky byl reálně ukázán komisi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO