Mikroprocesorem řízený měnič pro motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem univerzálního měniče použitelného pro řízení motorů pomocí mikrokontroléru. V první části práce je podrobně popsán koncept, funkce a jednotlivé části zařízení. Další část práce se zabývá návrhem konstrukčního uspořádání zařízení a dimenzováním výkonových, řídicích a měřicích obvodů. V následující části práce je popsán řídicí algoritmus použitý pro řízení třífázového motoru pomocí vytvořeného měniče a jeho otestování pomocí simulace. Nakonec je v práci popsáno osazení, oživení a také testování zařízení a řídicího algoritmu na skutečném motoru.
This diploma thesis deals with design of universal converter used for motor control by microcontroller. The first part contains concept, functional overview of the device and its parts. The next part deals with mechanical design and construction of the converter and dimensioning of power, control and measurement circuits. The following part describes control algoritm used for three-phase motor and its testing using simulation. The final chapter of the thesis describes PCB mounting and testing of the device and control algoritm on real motor.
Description
Citation
FIALA, M. Mikroprocesorem řízený měnič pro motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval práci na téma - Mikroprocesorem řízený měnič pro motory. Výsledkem práce je návrh, vývoj a výroba experimentálního měniče. Nejdříve představil cíle a motivaci závěrečné práce. Pokračoval popisem konceptu vytvářeného zařízení. Dále byl popsán software daného zařízení spolu s algoritmem řízení. Student popsal osazení a oživení řídicích částí a provedené testy. Vzorek byl představen. Na závěr student okomentoval dosažení cílů závarečné práce. Student odpovědel na otázky oponenta i doplňující otázky z komise. Komentuje připojení čidel polohy a jejich propojení s vytvořeným software.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO