Řízení reálného systému pomocí PLC s využitím automaticky generovaného kódu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je seznámení se s možnostmi automaticky generovaného kódu pro PLC z prostředí MATLAB/Simulink, návrh nové verze laboratorní platformy pro simulaci jednoduchých technologických procesů a její realizace. Součástí práce je i návrh demonstrační úlohy. Výsledkem práce je platforma připojitelná na vstupy/výstupy PLC vybavená analogovými obvody s nastavitelnými parametry simulující různé dynamiky a dále demonstrační úloha znázorňující možnosti automaticky generovaného kódu.
The subject of this thesis is to get acquainted with the possibilities of automatically generated code for PLC from the environment MATLAB/Simulink, design of a new version of laboratory platform for simulation of simple technological processes and its implementation. Part of the work is also the design of a demonstration task. The result of the work is a platform connectable to PLC inputs / outputs equipped with analog circuits with adjustable parameters simulating various dynamics and a demonstration task showing the possibilities of automatically generated code.
Description
Citation
PACAL, S. Řízení reálného systému pomocí PLC s využitím automaticky generovaného kódu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Ve své prezentaci student seznámil komisi s cíly své práce. Dále pokračoval s popisem navržené platformy. Výsledky prezentoval na srovnání s teoretickými výpočty. Následně student prezentoval demonstrační úlohu. Student zodpověděl dotazy oponenta. Při odborné rozpravě byl student dotazován na metodu návrhu regulátoru. Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na všechny položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO