Simulace efektu elektroporace v srdci za použití různých konstrukcí aplikačního katetru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá modelováním elektrického a teplotního pole v tkáni při srdeční ablaci technikou ireverzibilní elektroporace. Popisuje základní principy a zákony, které vyjadřují danou problematiku. Dále srovnává pulzy stejnosměrné a střídavé elektroporace ve smyslu vznikajícího tepla a rozsahu ablace a následně se zabývá vývojem nového typu kardiačního katetru pro ablaci srdce.
This master thesis describes modeling of electric and thermal fields in tissue during cardiac ablation based on irreversible electroporation. It is about basic principles and laws that applies to this problematics. Further, it describes the electric and thermal difference between DC and AC electroporation pulses. The follow-up work presents many simulation models of new cardiac catheters developed with research team.
Description
Citation
KAFKA, R. Simulace efektu elektroporace v srdci za použití různých konstrukcí aplikačního katetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. David Šimek (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Simulace efektu. Představil cíle práce. Popsal srdeční ablaci a elektroporaci. Následně student uvedl motivaci práce. Dále uvedl geometrii dostupného ablačního katetru a modelu. Dále popsal aplikační protokol. Student uvedl rozložení intenzity elektrického pole a teploty v tkáni. Dále uvedl jednotlivé parametry (napětí, natočení katetru, zatlačení katetru do tkáně), které použil při simulacích. Následně prezentoval výsledky z experimentů in vivo a jejich porovnání s dosaženými výsledky ze simulací. Dále představil nové typy katetrů a prezentoval výsledky simulací s těmito katetry. Student zodpověděl otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO