Návrh antialiasingového filtru pro časově diskrétní modulátory delta-sigma

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem antialiasingového filtru druhého řádu s mezním kmitočtem v řádu stovek kHz pomocí techniky spínaných kapacitorů. Použité této techniky umožňuje navrhovat přesné a laditelné analogové obvody bez použití rezistorů. V práci je popsána problematika návrhu analogových spínačů. Dále jsou navrženy jednotlivé obvody potřebné pro návrh filtr v technologii onsemi I3T80.
This work deals with the design of a second order anti-aliasing filter with a cutoff frequency in the order of hundreds of kHz using the switched capacitor technique. The use of this technique allows the design of accurate and tunable analog circuits without the use of resistors. In this work, the design of analog switches is described. Furthermore, the various circuits required for the design of the filter in the onsemi I3T80 technology are proposed.
Description
Citation
VOGEL, V. Návrh antialiasingového filtru pro časově diskrétní modulátory delta-sigma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO