Precizní datalogger elektrických veličin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout elektronické zařízení, které umožní nízkošumové dlouhodobé měření elektronických součástek a jejich závislosti na podmínkách prostředí. Nejprve se práce zabývá teorií nízkošumového a přesného návrhu. Dále se věnuje problematice elektronických součástek pro měření signálu. Následuje popis návrhu blokové i detailní elektrického zapojení dataloggeru. Zařízení umožňuje měření a ukládání napětí, odporu, teploty, vlhkosti a tlaku. Důraz je kladen především na kvalitu měření napětí. Ovládání komory je přes počítač pomocí vytvořené obslužné aplikace.
The goal of this thesis is to design electronic device capable of low-noise long-term measurements of electronic parts and their dependance on atmospheric conditions. First the thesis deals with the theory of low noise precision design. Then electronic components used for signal measurement are studied. At last the block and electronic schematic of the datalogger is described. Device is capable of measuring voltage, resistance, temperature, humidity and pressure. Focus is on the capabilities of voltage measurement. Control of the device is by computer application.
Description
Citation
TOMÍČEK, P. Precizní datalogger elektrických veličin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO