Efektivní odvod tepla z budičů LED NCV78964 a NCV78925

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na analýzu stejnosměrných měničů navrhovaných pro napájení automobilových světlometů. Zabývá se kategorizací současných měničů z pohledu jejich architektury. Měniče jsou rozděleny na zvyšující a snižující. Dále jsou uvedeny druhy ztrát při jejich činnosti. Poslední teoretickou částí je problematika tepelného návrhu desky plošného spoje a odvodu ztrátového tepla z integrovaných obvodů. Následně je detailněji hodnocen konkrétní obvod, jsou popsány principy jeho činnosti a je s tímto integrovaným obvodem navrhnut modul, který bude sloužit jako prostředek k evaluaci. Práce dále predikuje tepelné parametry modulů pomocí navrženého kalkulátoru ztrát a tyto parametry jsou změřeny na modulech v této práci vytvořených.
Thesis is aimed at automotive DC/DC convertor analysis. It introduces categories of DC/DC convertors by their architecture. Converters are then divided to step-up and step-down. Later the types of power losses are introduced. Theory is closed with thermal design rules and cooling of integrated circuits. After basic convertor analysis, one specific Integrated Circuit is described in more detail. Especially its principles of operations and this IC is used in an evaluation board. Thesis predicts the thermal parameters of modules and these results are compared with measured data, acquired on modules, that were designed too.
Description
Citation
REJTHAR, M. Efektivní odvod tepla z budičů LED NCV78964 a NCV78925 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále zodpověděl otázky členů komise: Na jakých frekvencích pracují synchronní měniče? Jaké jsou přibližně parametry magnetického obvodu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO