Zrychlené stárnutí kabelové izolace ze zesítěného polyethylenu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou zrychleného stárnutí izolačního materiálu vysokonapěťových kabelů. V rámci této práce byly uskutečněny dva experimenty zrychleného stárnutí. Cílem těchto zkoušek je dosáhnout zrychlené degradace izolačního materiálu a případně predikovat životnost kabelů v provozu.
The present diploma thesis deals with the issue of accelerated ageing of insulation material of high voltage cables. As part of this work, two accelerated aging experiments were done. The aim of these tests is to achieve accelerated degradation of the insulation material and possibly predict the lifetime of the cables in service.
Description
Citation
POLONI, M. Zrychlené stárnutí kabelové izolace ze zesítěného polyethylenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Zrychlené stárnutí kabelové izolace ze zesítěného polyethylenu. S posudky vedoucího a oponenta seznámil komisi Ing. Pelikán. Student odpověděl na otázky oponenta. Během následné rozpravy položil dotaz Ing. Ptáček ohledně dovolených provozních teplot zkoušeného kabelu a výsledné změřené rezistivity izolace kabelu, student na dotazy odpověděl. Následně doc. Topolánek požádal studenta o dovysvětlení prezentovaných výsledků praktické části a položil doplňující dotazy ohledně průběhu experimentu na které student reagoval. Dotaz ohledně nejistot měření a měřících přístrojů položil doc. Katovský a poté se této diskuze zapojil i doc. Topolánek, student reagoval. Na další doplňující dotazy student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO