Realizační projekt FV systému o výkonu 250 kWp s akumulací elektrické energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca je rozdelená do troch časti. Prvá časť je zameraná na zoznámenie sa s aktuálnymi požiadavkami na pripojovanie výrobní do sietí, ich dispečerské riadenie a možnosti vyhotovenia FVS. Druhá časť je zameraná na návrh usporiadania fotovoltaického systému s výkonom 250 kWp vrátane akumulácie elektrickej energie. Posledná časť tejto práce je zameraná na tvorbu realizačnej projektovej dokumentácie FVS s batériovým akumulačným systémom, ktorá zahŕňa technickú správu, situačné výkresy, jednopólovú schému systému, schémy AC a DC rozvádzačov, výkresy strechy objektov, výkresy slaboprúdych a komunikačných rozvodov a rozpočet.
This thesis is divided into three parts. The first part is focused on getting familiarization with the current requirements for connecting power plants to networks, their dispatch management and options for the construction of photovoltaic systems. The second part is focused on the design of a photovoltaic system with an output power of 250 kWp, including electricity storage. The last part is focused on the creation of implementation project documentation of FVS with battery storage system, which includes technical report, situation drawings, single-pole system diagram, diagrams of AC and DC switchboards, roof drawings, drawings of low-voltage and communication lines and budget.
Description
Citation
KOVAĽ, N. Realizační projekt FV systému o výkonu 250 kWp s akumulací elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Vavera (člen)
Date of acceptance
2022-06-06
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své diplomové práce. S posudky seznámil komisi vedoucí práce Ing. Morávek. Vedoucí práce hodnotil stupněm B s 83 b. Oponent hodnotil stupněm B s 85 b. Následnou rozpravu zahájil Ing. Morávek položením otázek oponenta. Student správně a pohotově reagoval na dotazy oponenta. Doplňující dotaz položil prof. Drápela podrobně na koncepci fotovoltaického návrhu v práci. Další dotaz položil Ing. Morávek na autonomní kontrolu výkonu. Dále se Ing. Vavera dotázal na zhodnocení vhodné úrovně výkonové rezervy. Student pohotově a správně reagoval na položené otázky. Předsedkyně komise uzavřela diskusi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO