Simulace a měření neutronového toku pomocí Bonnerových sfér

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem této diplomové práce je představení, vysvětlení a praktická ukázka simulací vytvořených prostřednictvím programu PHITS. První část práce je zaměřena na neutrony a s nimi spjatou problematikou jejich detekce, a následně se práce věnuje také typům neutronovým zdrojů. Další část práce je zaměřena na program PHITS, a to na jak jeho základní, tak i rozšířené funkce. Praktická část práce se zabývá simulováním Bonnerových sfér a jejich odezev na neutrony o různých energiích za různých podmínek. Dále porovnává výsledky získané prostřednictvím simulací s reálně naměřenými hodnotami.
The objective of this master’s thesis is introduction, explanation and practical demonstration of simulations conducted in program PHITS. The first part analyses neutrons and related issues regarding their detection as well as neutron sources. Next part is focused on program PHITS, both on it’s basic and advanced functions. Practical part of this thesis deals with the simulations of Bonner spheres and their responses to neutrons of different energies under different conditions. It also compares the results obtained through simulations with measured data.
Description
Citation
ARBEIT, V. Simulace a měření neutronového toku pomocí Bonnerových sfér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-06
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Simulace a měření neutronového toku pomocí Bonnerových sfér. S posudky seznámili komisi vedoucí práce Ing. Mičian a s oponentním posudkem Ing. Šťastného doc. Katovský. Student odpověděl na dotazy oponenta s drobnými výhradami. Docent Mastný a doc. Katovský položili dotazy k praktickému využití a účinnosti. Profesor Toman položil dotaz ke srovnání výpočetních programů. Student na položené dotazy odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO