Automatizovaný sportovní komentátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce zkoumá možností vytvoření algoritmů, který by byl schopen automatického tvorby sportovního komentáře. Sport na který bude takový algoritmus navržen je orientační běh.
This work examines the possibility of creating algorithms that would be able to automatically create a sports commentary. The sport for which such an algorithm will be designed is orienteering.
Description
Citation
KUČERA, K. Automatizovaný sportovní komentátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student neobhájil diplomovou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student splnil všechny body zadání, ale nesvědčí o inženýrských schopnostech studenta a část jeho práce byla plagiátem. Student před komisí neprokázal znalosti problematiky.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO