Modulární řídicí systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se věnuje návrhu elektroniky modulárního řídicího systému a všech potřebných atributů. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou průmyslových řídicích systémů a popisuje jejich funkcionalitu. Dále popisuje komunikační sběrnice a protokoly využívané v průmyslu pro přenos dat a popisuje operační systémy reálného času (RTOS). V praktické části se diplomová práce zabývá návrhem a realizací vlastního modulárního řídicího systému složeného z několika modulů. Modulární řídicí systém využívá svůj vlastní komunikační protokol pro výměnu dat mezi jednotlivými moduly. Jsou diskutovány různé možnosti využití tohoto modulárního řídicího systému.
The work deals with design of electronics for modular control system and all the necessary attributes. In the general part the reader are acquaints with the issues of industrial control systems and describes their functionality. It also describes the communication buses and protocols used in the industrial data transmission and describes real-time operating systems (RTOS). In the practical part, the master thesis deals with the design of its own modular control system consisting of several modules. The modular control system uses its own communication protocol to exchange data between the individual modules. Various possibilities of using this modular control system are discussed.
Description
Citation
NOVOTNÝ, J. Modulární řídicí systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy ().
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO