Dispečerské řízení měnírny MHD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá dispečerským řízením měníren MHD. Je zde proveden průzkum firem, které vytváří dispečerské řízení měníren pro MHD a popis technologie, kterou k tomu využívají. Následně je navržena struktura celkového systému řízení, popis jednotlivých použitých komponentů a návrh struktury komunikačních rozhraní s definicí jednotlivých využitých komunikačních protokolů. V další části je vytvořena simulace měnírny na PLC a vizualizace pro HMI panel představující její lokální řízení. V předposlední části byl proveden návrh a realizace systému ukládání dat pomocí databázového nástroje Firebird a SCADA softwaru Promotic. Závěr práce obsahuje realizaci SCADA aplikace pro dispečerské pracoviště.
This thesis deals with the dispatching control of public transport substations. It contains a research about companies that are creating dispatching control of substations for public transport and a description of the technology they use. Following chapters contain the designed structure of the whole control system, a description of the individual components which were used in this thesis and the design of the structure of communication interfaces with the definition of individual communication protocols which were used. In the next section there is a simulation of public transport substation created on the PLC and a visualization for HMI panel which represents its local control system. In the following part, the design and implementation of the data storage system was created by using the Firebird database tool and Promotic SCADA software. The last chapter of the thesis contains creation of the SCADA application for the dispatching control.
Description
Citation
MADZIA, A. Dispečerské řízení měnírny MHD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
V průběhu prezentace student představil cíle své práce. Dále se věnoval svým výchozím podmínkám, popsal strukturu svého rozhraní, výslednou vizualizaci, databázovému systému a dispečerskému SCADA systému. Student zodpověděl dotazy oponenta. V průběhu odborné rozpravy byl dotazován na použité komunikační protokoly, rozložení a návrh grafického rozhraní. Byly položeny otázky na realnou aplikaci výsledků práce. Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO