Proudový zdroj pro elektronovou optiku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem přesného proudového zdroje pro magnetickou čočku. Nejprve je vysvětlena elektronová mikroskopie, protože magnetická čočka neboli cívka, je součástí elektronového mikroskopu. Dále je vysvětlen princip řízení magnetické čočky a její vlastnosti. V další části je rozebrána problematika návrhu bipolárního proudového zdroje a požadavky na stabilitu výstupního proudu. Práce obsahuje popis schématu zapojení navrženého proudového zdroje. Nakonec je proudový zdroj zrealizován a jsou na něm naměřeny základní parametry, zejména stabilita výstupního proudu.
This master thesis focuses on the design of a precision current source for a magnetic lens. First, electron microscopy is explained because the magnetic lens, or coil, is part of the electron microscope. Then the control principle of the magnetic lens and its properties are explained. In the next section, the design of a bipolar current source and the requirements for output current stability are discussed. The thesis includes a description of the circuit diagram of the proposed current source. Finally, the current source is realized and the basic parameters, especially the stability of the output current, are measured.
Description
Citation
VOMELA, R. Proudový zdroj pro elektronovou optiku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (místopředseda) Ing. Jan Kufa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) Ing. Pavel Šedivý (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentuje výsledky své závěrečné práce a odpovídá na otázky oponenta. doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.: Jak a proč jste simuloval zátěž? Student vysvětluje. Šumová analýza - pro jakou zátěž byla počítána? Student obhajuje volbu zátěže.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO