Program na podporu správné výslovnosti cizího jazyka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce je vývoj autonomního programu pro kontrolu a vyhodnocování výslovnosti cizího jazyka. Teoretická příprava zahrnuje pojednání o historii a významu počítačové podpory výuky jazyků; zároveň obsahuje stručný úvod do fonetiky, fonologie a problematiky výslovnosti, dále také úvod do zpracování řečových signálů se zaměřením na výpočetní metody k analýze výslovnosti. V rámci praktické části byla zpracována rešerše v současné době rozšířených a dostupných nástrojů ke kontrole výslovnosti a byla naprogramována řada algoritmů využitelných pro její analýzu. Některé z algoritmů byly uzavřeny do grafického uživatelského rozhraní jako základní prototyp funkčního programu na podporu výslovnosti. Dosažené výsledky a směr dalšího vývoje jsou diskutovány v závěru.
The aim of the diploma thesis is the development of an autonomous program for checking and evaluating the pronunciation of a foreign language. Theoretical part includes a treatise on the history and importance of computer-assisted language teaching; it also contains a brief introduction to phonetics, phonology and pronunciation issues, as well as an introduction to speech signal processing with a focus on computational methods for pronunciation analysis. In the practical part, a search of currently widespread and available tools for pronunciation control was processed and a number of algorithms usable for its analysis were programmed. Some of the algorithms have been enclosed in a graphical user interface as a basic prototype of a functional program to support pronunciation. The achieved results and the direction of further development are discussed in the conclusion.
Description
Citation
MALUCHA, J. Program na podporu správné výslovnosti cizího jazyka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (člen) Ing. Václav Růžek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajuje prácí na téma: Program na podporu správné výslovnosti cizího jazyka. Vedoucí navrhuje 93 bodů, oponent 91 bodů. Student popisuje použítí obdelníkového okna ve své prácí a obhajuje použítí této metody kvůli dosahování lepších výsledků. Existuje souhrnná metrika, která by dokázala uvést finální hodnocení mluvícího adepta? Student odpovídá, že ne. Co se musí technicky doplnit, aby dávál program i doporučení uživatelům? Je potřeba provázat přízvuky slabik mezi rodilým mluvčím a učícím se uživatelem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO