Systém pro měření s proporcionálními detektory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vývojem měřicího systému pro použití s proporcionálními detektory ionizujícího záření. Systém umožňuje snadné získání dat z proporcionálních detektorů v podobě časových průběhů, které je možné dále analyzovat. Jeho jádrem je vývojová deska Red Pitaya STEMlab 125-14, která zajišťuje záznam rychlých signálů a jejich přenos do počítače k dalšímu zpracování. V první části práce je stručně popsána teorie ionizujícího záření a proporcionálních detektorů. Dále je zdokumentována poskytnutá měřicí aparatura s uvedením provedených vylepšení. Jádrem práce je popis kompletního programového vybavení měřicí jednotky, které bylo vytvořeno. V závěru práce je uveden průběh provedeného měření, jeho výsledky a možnost využití strojového učení pro zpracování dat z proporcionálních detektorů.
This work focuses on development of a measurment system for proportional counters that are used to measure ionizing radiation. The system allows for data acquisition from proportional counters in form of time waveforms for further analysis. Core of the system is a Red Pitaya STEMlab 125-14 board which is able to record fast signals and transfer them to a computer for further processing. The first part of this work briefly describes theory of ionizing radiation and propotional counters. In the following part the measuring unit and its improvements are described. The main part of this work is focused on development of new software and description of individual software pieces. In the last part a real measurement is depicted, gathered data are analyzed and a machine learning method is proposed as a solution for proportional counters data analysis.
Description
Citation
KOLÁŘ, O. Systém pro měření s proporcionálními detektory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (místopředseda) Ing. Jan Kufa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) Ing. Pavel Šedivý (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentuje výsledky své závěrečné práce a odpovídá na otázky oponenta. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka: Bylo by možné použít přizpůsobený filtr? Student souhlasí. Ing. Pavel Šedivý: Zvažoval jste jiné metody zpracování? Student popisuje možnosti zpracování. doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.: Jaká je ochrana předzesilovače? Student odpovídá, že předzesilovače nevyráběl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO