Návrh a realizace TEM buňky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o návrhu a výrobě TEM buňky, která může být často v publikacích uváděná jako Crawfordova komora, po jejím vynálezci. Pracovní kmitočet je stanoven od 100 kHz do 400 MHz a je uzpůsobena pro testované zařízení o maximální velikosti (0,3(d) x 0,3(š) x 0,1(v)) metrů. V práci jsou nejprve zmíněny základní metody testování elektromagnetické susceptibility, měření elektromagnetické interference a dále je zmíněna problematika a motivací výroby uzavřené TEM buňky. Počítačové simulace byly prováděné v numerickém výpočetním softwaru CST Microwave Studio. Vypočtené a odsimulované rozměry byly využity jako podklady k výrobě TEM buňky, která po otestování vykazovala podobné výsledky, jako výsledky ze simulací.
The purpose is to design and make a TEM cell, which may often be referred to in publications as a Crawford chamber, after the inventor. The operating frequency is specified from 100 kHz to 400 MHz and is suitable for a test device of maximum size (0,3(l) x 0,3(w) x 0,1(h)) meters. I will first describe the basic methods of electromagnetic susceptibility testing, and electromagnetic interference measurements, and then mention the issues and motivations for the fabrication of the closed TEM cell. Computer simulations were performed in the numerical computing software CST Microwave Studio. The calculated dimensions were used as a starting point for simulation. Dimensions from the simulation were used for the fabrication of the closed TEM cell, which showed similar results as the results of the simulations.
Description
Citation
BEDNARSKÝ, V. Návrh a realizace TEM buňky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Kadlec, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
doc. Kadlec Dotaz na horší kvalitu formální částí práce. Student se k tomu vyjadřuje. Otázky oponenta: Uvádíte, že jedním z nejčastějších zdrojů rušení v oblasti Automotive je relé. Uveďte prosím princip vzniku rušení na tomto prvku. Student odpovídá uspokojivě. Proč není v návrhu TEM buňky již od počátku návrhu počítáno s průchodkami, které jsou pro správnou funkci DUT nezbytné? Můžete prosím vysvětlit? Student odpovídá uspokojivě. prof. Kratochvíl Dotaz na srovnávací měření v EMC komoře. Student odpovídá. doc. Kadlec Dotaz na uvedení křivek v jednom grafu a jejich objektivní porovnání. Student odpovídá. doc. Horský Dotaz na motivaci k návrhu TEM buňky. Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO