Bezpečnostní testování vybraných síťových protokolů a souvisejících zranitelností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou protokolů IPv6, ICMPv6 a DNS, zranitelnostmi těchto protokolů a jejich testováním. Jsou zde vysvětleny metody testování, mezi které patří metody black-box, white-box a grey-box. Testovací případy a scénáře jsou uvedeny pro testování metodami black-box a white-box, dále je rozlišováno manuální testování a testování za pomoci automatických nástrojů. Součástí práce je tvorba testovacího prostředí a nástroje pro automatické testování. Prostředí je tvořeno pomocí nástroje pro virtualizování síťové infrastruktury a jejích prvků za využití nástroje GNS3. Nástroj je tvořen v programovacím jazyce Python 3. Tento nástroj obsahuje skripty, které testují zařízení, zjišťují nastavení sítě a také ověřují, zda je zařízení zranitelné na útok typu Man in the Middle. Testování samotného nástroje je prováděno nad testovacím prostředím s různými typy koncových zařízení, které ovlivňují průběh testů a výsledků, které jsou výstupem nástroje v strojově zpracovatelném či snadněji lidsky pochopitelném formátu.
This thesis focuses on problematics of IPv6, ICMPv6 and DNS protocols, vulnerabilities and testing of aforementioned protocols. Methods of testing including black-box, whitebox and grey-box are explained. Testing instances and scenarios are listed for black-box and white-box testing methods. Furthermore manual and automated testing with use of tools is differentiated. Thesis also includes creation of testing environment and tool for automated testing. Environment is created using a software tool for virtualization of network infrastructure and its elements using GNS3 tool. Tool for automated testing is created with the use of Python 3 programming language. This tool includes scripts which test devices present, settings of connected networks and verify device vulnerability to Man in the Middle attack. Testing of the tool on its own is performed using the created testing environment with various types of end devices which influence the progress and results of the tests which are the output of the automated testing tool either in human readable or machine readable formats.
Description
Citation
BÖHMOVÁ, M. Bezpečnostní testování vybraných síťových protokolů a souvisejících zranitelností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) Ing. Jan Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Otázky oponenta diplomové práce: Z jakého důvodu je topologie sítě pro testovací scénáře kombinací IPv4 sítě a IPv6 sítě, když samotné zadání explicitně cílí na problematiku pouze IPv6 sítí? Jakou přidanou hodnotu tato konfigurace přinesla? - Studentka odpověděla na otázku. Z jakého důvodu byl testován pouze jeden relevantní bezpečnostní scénář? - Studentka odpověděla na otázku. Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO