Tester kybernetické bezpečnosti prvků používaných v průmyslových sítích a energetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy zabezpečení protokolu DLMS/COSEM a využití těchto zranitelností v reálném prostředí prvků Smart Gridu. Práce se v úvodu zaměřuje na popis energetických sítí v minulosti i v současnosti a přibližuje tak čtenáři prostředí moderních energetických síti a chytrých prvků v ní využívaných. Následuje podrobné rozebrání komunikačních protokolů, které v těchto sítích pracují, a to od staršího a více průmyslověji založeného protokolu Modbus po dnes nejčastěji využívaný protokol DLMS/COSEM, jeho jednotlivé součásti a zabezpečení. V práci jsou také shrnuty nejběžnější současné modely útoků na zranitelnosti linky. Cílem práce realizace testeru, který otestuje bezpečnost chytrých prvků energetických sítí především na zranitelnosti popsané v práci. Tester se primárně zaměřuje na zranitelnost útoku opakováním a vyhodnocení provedení tohoto útoku v laboratorním prostředí.
This thesis deals with the issue of security analysis of DLMS/COSEM protocol and exploitation of these vulnerabilities in real Smart Grid environment. Thesis starts with a description of power grids in the past and present, introducing the environment of modern power grids and the smart grid elements used in it this power grids to reader. This is followed by a detailed discussion of the communication protocols that operate in these networks, beginning from the older and more industrially based Modbus protocol to the DLMS/COSEM protocol which is most used today and his various components and security. The most common current models of link vulnerability attacks are also summarized in the paper. The thesis aims to implement a tester that tests the security of smart grid elements, mainly on the vulnerabilities described in the thesis. The tester primarily focuses on the vulnerability called replay attack and evaluating the execution of this attack in a laboratory environment.
Description
Citation
BŘEZINA, J. Tester kybernetické bezpečnosti prvků používaných v průmyslových sítích a energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Látal, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) Ing. David Smékal (člen) Ing. Karel Kuchař (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Práce byla komisí vyhodnocena jako nedostačující, zejména její praktická část. Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Co bylo provedeno/docíleno útokem opakováním? Za jakých podmínek je útok opakováním možný? Otázky komise: Proč v závěru nejsou zmíněny dosažené výsledky, jaký je přínos práce? Specifikujte podmínky pro provedení útoku. Jak je zajištěna bezpečnost v DLMS, existují specifikace? V zadání je stanoveno, že má být vytvořen software, zaměřil jste se na to? V čem spočívá příprava Vámi provedeného útoku? Student neobhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO