Mobilní aplikace pro systém monitorující optická vlákna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je vývoj multiplatformní mobilní aplikace ve frameworku Flutter pro platformy iOS a Adnroid. Aplikace bude vzdáleně komunikovat s~analyzátorem optických vláken skrz server. V úvodu práce je popsána problematika optických vláken a možnosti zabezpečení. V další části jsou popsány možnosti komunikace mezi aplikací a serverem, rovněž je zde popsán framework Flutter. V praktické častí je navrhnuta komunikace mezi aplikací a serverem. Velká část diplomové práce se věnuje návrhu a vývoji multiplatformní aplikace. Poslední část se věnuje testování komunikace mezi aplikací a serverem.
The main goal of this master thesis is to develop a multi-platform mobile application in the Flutter framework for iOS and Adnroid platforms. The application will remotely communicate with a fiber optic monitoring system through a server. In the introduction of the thesis, the issues of fiber optics and fiber optic security options are described. The next section describes the communication options between the application and the server, also the Flutter framework is described. In the practical part, the communication between the application and the server is proposed. A large part of the practical section is focused on the design and programming of the multiplatform application. The last part is focused on testing the communication between the application and the server.
Description
Citation
VAVERKA, J. Mobilní aplikace pro systém monitorující optická vlákna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dejdar (člen) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Benešl (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky: V práci jsou zmíněny pouze výhody multiplatformního nástroje Flutter. Můžete posat jeho případné nevýhody? Nevýhoda je nižší výkon a neposkytuje knihovny s Bluetooth a GPS. Jak se eliminovaly okna v charakteristice? Výrobním procesem bylo eliminováno. Včetně OH iontů. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO