Webová aplikace pro trénování a validaci modelů strojového učení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Delegování výpočetně náročných operací na stranu výpočetních serverů je převládajícím trendem. Kontejnerizované aplikace pak poskytují abstrakci nad těmito servery a umožňují dosáhnutí požadované škálovatelnosti. Architektura implementované aplikace sloužící jako platforma pro asynchronní spuštění úlohy trénování a validace modelů strojového učení je kontejnerizací silně ovlivněna. Jednotlivým uživatelům webové aplikace je přidělen separátní kontejner s připraveným prostředím pro běh modelu se zadanými parametry. Průběh procesu učení je webovou aplikací monitorován. Po obdržení výsledků je provedena analýza a v uživatelském prostředí jsou vykresleny komponenty poskytující vizualizaci.
The delegation of resource-intensive operations to the server-side computers is an ongoing trend. Containerized applications serve as an abstraction over the servers and provide needed scalability. The architecture of the implemented application utilized as a platform for an asynchronous execution of training and validation of machine learning models is heavily influenced by the containerization. Individual users of a web application are given a separate container with prepared environment for running a model with selected parameters. Status of the training process is monitored by the application. After the result is obtained the analysis takes place and components providing visualization are rendered in the user interface.
Description
Citation
SVOBODA, J. Webová aplikace pro trénování a validaci modelů strojového učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dejdar (člen) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Benešl (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky: Věděl by student porovnat svoji práci s open-source platformami na správu životního cyklu strojového učení jako MlFlow? Aplikace s otevřeným kodém. Skripty jsou možné definovat. Jakým způsobem by mohl student použít technologii Kubernetes? Po instalaci nástroju je možné využitím příkazem transportovat do této technologie. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO