Útok a obrana v prostředí energetických průmyslových počítačových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Priemyselné systémy sa z dôsledku konvergencie IT a OT sietí stávajú zraniteľné na rôzne formy bezpečnostných hrozieb vrátane neustále narastajúcich kybernetických útokov. Diplomová práca sa venuje analýze bezpečnostných odporúčaní stanovených súborom noriem IEC 62351, testovaniu zraniteľností priemyselných komunikačných protokolov (napríklad IEC 61850) a následnému návrhu mitigácií. Ako základ metodiky testovania zraniteľností je vybraný ATT&CK rámec pre ICS. Použitím vybraných taktík a techník z ATT&CK rámca sú prakticky testované skeny zraniteľností, útok napadnutia časovej synchronizácie SMV, GOOSE spoofing, MMS Man in the Middle a ICMP Flood. Testované útoky sú vyhodnotené prostredníctvom analýzy rizík. Následne sú navrhované mitigačné opatrenia na úrovni OT, IT, perimetrálnej a fyzickej úrovni.
Due to the IT and OT networks convergence, industrial systems are becoming vulnerable to different forms of security threats including rapidly growing cyber-attacks. Thesis is focused on an analysis of security recommendations in IEC 62351, vulnerability testing of industrial communication protocols (e.g., IEC 61850) and mitigations proposal. An ATT&CK framework for ICS was chosen to become a methodology base for vulnerability testing. ATT&CK tactics and techniques were used to practically test vulnerability scans, SMV time synchronization, GOOSE spoofing, MMS Man in the Middle and ICMP Flood attacks. Attacks tested were evaluated with a risk analysis. Subsequently, mitigation measures were proposed on several levels (OT, IT, perimeter and physical level).
Description
Citation
SEDLÁKOVÁ, D. Útok a obrana v prostředí energetických průmyslových počítačových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) Ing. Jan Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Otázka oponenta: Otestovala jste navrhované protiopatření proti útokům, popř. jak byly protiopatření účinné? - Studentka dostatečně vysvětlila otázku. Studentka obhájila diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO