2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 275
 • Item
  Modelování charakteristik proudění vzduchu a ukládání částic v horním dýchacím traktu člověka pomocí CFD simulací
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pospíšil, Milan; Paštěka, Richard; Forjan, Mathias
  The objectives are to analyze the mechanisms of airflow and particle transport in the extrathoracic airways. Understanding these features in greater detail not only helps in the treatment of diseases related to the respiratory tract but also aims to reduce the amount of animal testing. For the evaluation, computational fluid dynamic (CFD) simulations were utilized. ANSYS was used as a leading software to perform a simulation of different inspiratory flow rates. In this work, Large Eddy Simulations (LES) is engaged due to its real-world performance. The geometry of the upper airways is obtained from CT scans, to preserve the topological data of the upper airways. Furthermore, the deposition of inhaled particles of varying diameters 1-10 m was examined, helping us better understand the therapeutic effects of inhaled particles. Two types of inhalations simulations were carried out. First, inhalation through the nose, simulating the inhalation with a nebulizer with airflow rates of 15 l/min and 30 l/min. Second, through mouth simulating inhalation with a dry-powder inhaler with a flow rate of 90 l/min. Simulated results show that most of the particles deposit at the entrance of the nasal or oral cavity. When flow rates of 15 and 30 l/min were compared, it can be seen the higher initial velocity is, the particles of large diameter (6-10 m) are stuck in the nasal cavity and do not appear in the laryngeal region, whereas with low velocity the more particles of 6-10 m can be found in this region. The maximum number of particles leaving the trachea was observed with a flow rate of 15 l/min, accounting for 26 %. As opposed to 90 l/min where only 13 % left the upper respiratory tract. Also, typical pressure drop can be observed in pressure contours describing the larynx region. This was most significant for a flow rate of 90 l/min where the pressure from the oropharynx to subglottis dropped by 490 Pa.
 • Item
  Enhancement of a mechanical eye model setup for IOL testing
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Dvořák, Ferdinand; BSc, Lukas Traxler,; BSc, Andrea Balz
  Cataract is the most common cause of blindness. The only way to treat it is the cataract surgery during which the affected crystalline lens is destroyed and removed from the eye and replaced with an implantable intraocular lens. After the cataract surgery, a displacement of the intraocular lens from its aligned position happens in some cases. The lenses may be of several designs and their properties are subject to regulatory standards. These standards, however, do not include testing of the postoperative displacement of the lens. For this purpose, an optomechanical eye model setup was previously developed to enable measuring of the wavefront aberrations of the intraocular lenses. As this setup does not perfectly mimic the physiology of the human eye and the manipulation with it may sometimes introduce unwanted errors, the objective of this thesis is to fight the above-mentioned imperfections and develop a new, enhanced eye model setup which will address these.
 • Item
  Funkční bezpečnost pro demonstrátor I4.0
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Průdek, Robert; Kaczmarczyk, Václav; Benešl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečností v okolí demonstrátoru Testbed. Byla vypracována analýza rizik, jak pro všechny buňky, tak pro samotný testbed. Následně byly navrženy změny, které mají zařídit dostatečnou bezpečnost v definovaných prostorech testbedu. Bezpečnostní prvky byly navrženy pro celek demonstrátoru nikoliv pro samostatné buňky. Následně byl vytvořen konstrukční návrh zabezpečení a elektronický návrh jednotlivých komponent, následně došlo k jejich namontování. Jako poslední věc byl vytvořen program pro bezpečnostní PLC, který řeší danou bezpečnost.
 • Item
  Moderní metody rekonstrukce saturovaných audio signálů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Mikulášková, Aneta; Rajmic, Pavel; Mokrý, Ondřej
  Práce se zabývá simulacemi a následnou rekonstrukcí měkké saturace, u které dochází při zpracování audio signálů. Metoda obnovy využívá jako výchozí Douglas-Rachfordův algoritmus (již ověřený pro tvrdý ořez signálu). Algoritmus je rozšířen o inverzní funkce a de-kvantizaci. Simulace jsou aplikovány na reálných zvukových datech a návrh je testován ve výpočetním prostředí MATLAB. Obnovený signál je vyhodnocen za pomocí objektivních a subjektivních metod.
 • Item
  Tester kybernetické bezpečnosti prvků používaných v průmyslových sítích a energetice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Březina, Jiří; Lieskovan, Tomáš; Mlýnek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy zabezpečení protokolu DLMS/COSEM a využití těchto zranitelností v reálném prostředí prvků Smart Gridu. Práce se v úvodu zaměřuje na popis energetických sítí v minulosti i v současnosti a přibližuje tak čtenáři prostředí moderních energetických síti a chytrých prvků v ní využívaných. Následuje podrobné rozebrání komunikačních protokolů, které v těchto sítích pracují, a to od staršího a více průmyslověji založeného protokolu Modbus, přes sadu protokolů IEC 60870 až po dnes nejčastěji využívaný protokol DLMS/COSEM. V práci jsou také shrnuty nejběžnější současné modely útoků na zranitelnosti protokolu DLMS/COSEM. Cílem práce realizace testeru, který otestuje bezpečnost chytrých prvků energetických sítí především na zranitelnosti popsané v práci. Tester se primárně zaměřuje na zranitelnost útoku zahlcením a opakováním a vyhodnocení provedení těchto útoků v laboratorním prostředí.