2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění města
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Sameljak, Jan; Koleček, Ivan; Martinka, Pavel
  Návrh se zabývá zahuštěním městské struktury na soutoku řeky Moravy a Bystřičky v Olomouci. Hlavním cílem projektu je vytvořit umělecko-společenské centrum města s funkcí uměleckého vzdělávání obyvatel. Hodnotná lokalita soutoku přirozeně nabízí možnost rekreace, návrh tuho hodnotu posiluje svou formou, kdy se k němu maximálně otvírá, zároveň však odděluje městské prostory rušící koncept klidné oázy.
 • Item
  OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění města
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Bystroň, Tomáš; Koleček, Ivan; Jung, Adam
  Cílem projektu je dostavět město, a to ve dvou rovinách. Ve smyslu zahuštění zástavby, tedy doplnění nyní prázdného místa o budovu využívající potenciál místa a ve smyslu doplnění funkční struktury města stavbou, která by přinášela nové možnosti pro jeho rozvoj. Nezastavění lokality vychází z historického kontextu. Dříve na místě stál fortifikační systém města Olomouc a řeka Morava byla využívána jako přírodní bariéra, po zrušení fortifikačního systému se většinou volný pás zastavěl, někde však stále zůstávají prázdná místa, jak je tomu i v případě dané lokality. Zároveň město Olomouc v podstatě nemá městského architekta a veškeré snahy o architektonickou debatu, výstavy či rozvoj jsou decentralizovaně roztroušeny. Město také disponuje velmi malou výtvarnou základní uměleckou školou, která je v nepoměru k hudební škole, jež se nachází v blízkosti mého návrhu. Projekt tedy cílí na smysluplné doplnění sídelní struktury.
 • Item
  Prostor cyklické změny
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Müller, Tomáš; Rozwalka, Szymon; Jakšík, Petr
  Projekt na téma prostor cyklické zmeny hledá cestu, jak reagovat na změny v potřebách na využívání prostoru v průběhu roku. Stavba v létě bude sloužit jako kemp s exkluzivnimi výhledy na moře, zatímco v zimě reaguje na fenomén ptačí migrace, kdy se tento kemp stane zimovištěm pro ptactvo ze severských zemí Skandinávie.
 • Item
  Městský dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kvášová, Lucie; Boháč, Ivo; Plášil, Jiří
  Dům definuje jeho urbánní kontext, ve kterém se nachází. Reaguje na jemu blízké objekty. Navrhovaný polyfunkční dům komunikuje s protějším průčelím Kostela svatého Leopolda a dodává celému prostoru harmonii a řád, který nyní prostor postrádá. Pomyslně spolu vytváří dominantní průjezd centru města, pylony městské brány. Ve svém přízemním parteru se objekt otevírá komunikaci s uličním prostorem a díky sklu stírá hranice svého interiéru s exteriérem.
 • Item
  MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Adamcová, Kateřina; Kiszka, Josef; Todorov, Petr
  Předmětem bakalářské práce je návrh městského domu v lokalitě Staré Brno. Práce navazuje na předcházející urbanistickou studii, která řešila otázku budoucnosti zadané lokality. Návrh objektu reflektuje soudobé požadavky na rodinné bydlení, bydlení pro singles a cohousingovou formu bydlení. Zároveň se poloveřejnými a veřejnými prostory otevírá i veřejnosti a navazuje na okolní plochy různého charakteru. Vytváří nový kulturní bod lokality na uličním nároží a vnitřní část nově navrženého monobloku je ponechána veřejné zeleni. V návaznosti na tento fakt, je pak zvolena netradiční forma domovní komunikace, venkovní pavlačová chodba, která se otevírá do zeleného vnitrobloku. Výsledkem návrhu je na jedné straně moderní městský dům s funkčním parterem a na straně druhé bytový dům s pobytovými pavlačemi.