Prostor cyklické změny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt na téma prostor cyklické zmeny hledá cestu, jak reagovat na změny v potřebách na využívání prostoru v průběhu roku. Stavba v létě bude sloužit jako kemp s exkluzivnimi výhledy na moře, zatímco v zimě reaguje na fenomén ptačí migrace, kdy se tento kemp stane zimovištěm pro ptactvo ze severských zemí Skandinávie.
The project on the theme of space cyclical change seeks to respond to changes in the needs for space use throughout the year. The building will serve as a campsite with exclusive sea views in summer, while in winter it responds to the phenomenon of bird migration, when the site will become a nonbreeding area for birds from the Nordic countries of Scandinavia.
Description
Citation
MÜLLER, T. Prostor cyklické změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (předseda) Mgr. art Ing.arch. Ján Pernecký  (člen) Ing. arch. Ing. Rudolf Müller (člen) Ing. arch. Ing. Jan Vrbka (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2022-05-17
Defence
Student odprezentoval svůj návrh. Byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Student popisuje jednotlivé dispozice a platformy. Komise kladně hodnotí arch. výraz a formu, provázání různých funkcích. Jak jste přemýšlel o orientaci a kompozici návrhu? Přemýšlel jste nad měřítkem a hmotovým uspořádáním? Máte promyšleno hospodaření s vodou? Fungují a počítají kaskády projektu s dešťovou vodou? Dotaz na ornamenty na květináčích. Proč jsou jednotlivé platformy uzavřené a kontinuální? Jak se do projektu promítá téma “cyklické změny”? Student velmi dobře odpověděl na všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO