Experimental analysis of microhardness changes of subsurface areas affected by WEDM

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-03-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sage Publications
Altmetrics
Abstract
The influence of the surface area by the impact of high temperatures after wire electric discharge machining (WEDM) is a known fact. However, the affected parameters also include a change in microhardness. In order to further investigate this statement, 5 different ferrous and non-ferrous materials were selected, from which three samples were always made with different settings of machine parameters (gap voltage, pulse on and off time, wire feed and discharge current). This examined not only the effect of the machining itself on the material but also whether the change in the microhardness of the material is affected by the setting of the machine parameters. In order to measure the microhardness of the subsurface layer, a metallographic preparation was made from each sample, which enabled accurate measurements always in the same area. Subsequent evaluation revealed that the microhardness may not be affected at all and everything depends only on the type of material being machined. The changes in microhardness affected by setting machine parameters are negligible.
Ovlivnění podpovrchové oblasti působením vysokých teplot po elektroerozivním drátovém řezání (WEDM) je známy fakt. Mezi ovlivněné parametry je však zahrnována i změna mikrotvrdosti. Za účelem bližšího zkoumání tohoto tvrzení bylo zvoleno 5 různých kovových a nekovových materiálů, z nichž byly vyrobeny vždy tři vzorky s odlišným nastavením parametrů stroje (gap voltage, pulse on and off time, wire feed and discharge current). Tímto byl zkoumán nejen vliv samotného obrábění na materiál ale také to, zda je změna mikrotvrdosti materiálu ovlivněna nastavením parametrů stroje. Za účelem měření mikrotvrdosti podpovrchové vrstvy byl z každého vzorku vyroben metalografický preparát, který umožnil přesné měření vždy ve stejné oblasti. Následným vyhodnocením bylo zjištěno, že mikrotvrdost nemusí být vůbec ovlivněna a vše závisí pouze na druhu obráběného materiálu. Změny mikrotvrdosti ovlivněné nastavením parametrů stroje jsou zanedbatelné.
Description
Citation
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING. 2022, vol. 2022, issue 236, p. 1-13.
https://doi.org/10.1177/09544089221078383
Document type
Peer-reviewed
Document version
submittedVersion
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO