A Study on the Applicability of Thermodynamic Sensors in Fermentation Processes in Selected Foods

Abstract
This study focuses on the use of thermodynamic sensors (TDS) in baking, brewing, and yogurt production at home. Using thermodynamic sensors, a change in the temperature flow between the two sensor elements during fermentation was observed for the final mixture (complete recipe for pizza dough production), showing the possibility of distinguishing some phases of the fermentation process. Even during the fermentation process in the preparation of wort and yogurt with non-traditional additives, the sensors were able to indicate significant parts of the process, including the end of the process. The research article also mentions as a new idea the use of trivial regulation at home in food production to determine the course of the fermentation process. The results presented in this article show the possibility of using TDS for more accurate characterization and adjustment of the production process of selected foods in the basic phase, which will be further applicable in the food industry, with the potential to reduce the cost of food production processes that involve a fermentation process.
Tato studie se zaměřuje na využití termodynamických senzorů (TDS) při domácím pečení, vaření piva a výrobě jogurtů. Pomocí termodynamických senzorů byla u finální směsi (kompletní receptura na výrobu těsta na pizzu) pozorována změna teplotního toku mezi dvěma senzorovými prvky během fermentace, což ukazuje na možnost rozlišení některých fází procesu fermentace. I během fermentačního procesu při přípravě mladiny a jogurtu s netradičními přísadami dokázaly senzory indikovat významné části procesu, včetně ukončení procesu. Výzkumný článek také zmiňuje jako nový nápad využití triviální regulace v domácím prostředí při výrobě potravin pro určení průběhu fermentačního procesu. Výsledky prezentované v tomto článku ukazují možnost využití TDS pro přesnější charakterizaci a úpravu výrobního procesu vybraných potravin v základní fázi, které budou dále uplatnitelné v potravinářském průmyslu, s potenciálem snížení nákladů na výrobu potravin. procesy, které zahrnují fermentační proces. (strojový překlad)
Description
Citation
SENSORS. 2022, vol. 22, issue 5, p. 1-16.
https://www.mdpi.com/1424-8220/22/5/1997
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO