OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá možným řešením výstavby hospice v lokalitě Nové Sady v Olomouci. Cílem bylo navrhnout místo, kde i přes závažnost onemocnění, dokáží lidé klidně a důstojně prožít své poslední chvíle. Snahou bylo hospic otevřít, a to nejenom fyzicky – směrem k řece, ale i svou funkcí – napojením na středisko pro děti.
The diploma thesis deals with a possible solution for the construction of a hospice in Nové Sady in Olomouc. The aim was to design a place where, despite the severity of the disease, people can spend their last moments in peace and dignity. The aim was to open up the hospice, not only physically - towards the river, but also in its function - by connecting it to the children‘s centre.
Description
Citation
NGUYEN, J. OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen) Ing. arch. Petr Mičola (člen) Ing. Petr Lenoch (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci před komisí Studentka reagovala na otázky oponenta a vedoucího práce Diskuze nad obecním charakterem hospice Diskuze nad typologií hospice Diskuze nad zelení a vztahem s přírodou Diskuze nad vnitřní mobilitou a vztahem s okolím Studentka svou diplomovou práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO