KOMUNITNÍ CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá architektonickým návrhem Komunitního centra pro trávení volného času v původní zahrádkářské kolonii nacházející se v lokalitě Brno-Jundrov. Centrum je řešeno jako víceúčelové a snaží se v sobě propojovat prostory pro odpočinek, sport, relaxaci, vzdělávání nebo workshopy. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kde 1. NP je řešeno formou dřevostavby a 1. PP je tvořeno železobetonovou konstrukcí. Stavba je umístěna do areálu komunitní zahrady.
The thesis focuses on the architectural design of the Community Leisure Centre in the original gardening colony located in the location of Brno-Jundrov. The facility is designed as a multi-purpose centre and tries to combine spaces for recreation, sport, relaxation, education or workshops. It is a two-storey building, where the ground floor is designed in the form of a wooden building and the underground floor is made of reinforced concrete construction. The building is located in the area of a community garden.
Description
Citation
BARŠOVÁ, M. KOMUNITNÍ CENTRUM VOLNÉHO ČASU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. arch. Pavel Bainar (člen) Ing. arch. Jiří Knesl (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)
Date of acceptance
2022-05-23
Defence
Studentka prezentovala svou diplomovou práci. Následně reagovala na témata a dotazy vzešlé z posudků. Diskuse probíhala na téma využití komunitního centra ve vztahu k lokalitě. Následující dotazy byly k problematice užívání komunitní zahrady, bezbariérovému řešení, technologickému a energetickému konceptu, provoznímu řešení bistra a kavárny ve vztahu k sociálnímu zařízení a konstrukčnímu řešení celého objektu. Vzhledem k rozsahu zadání práce nebyla propracována do technického a konstrukčního detailu. Studentka reagovala na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO