Radnice v Kopřivnici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh adaptace a aktivace objektu radnice sídlící v centru města Kopřivnice. Lokalitou projektu je mírně nakloněná parcela lichoběžníkového tvaru ve směru k trati, nacházející se na ulici Štefánikova. Návrh má snahu vytvořit vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance radnice a zároveň vyčlenit prostor pro bydlení, práci a aktivity určené především pro mladou generaci. Návrh polyfunkčního domu radnice nabízí startupové a komunitní bydlení (tzv. co-living) v dispozicích od 1+kk po 4+kk, a taktéž co-workingové prostory. Samotná radnice je dispozičně navržena v souladu s aktuálními trendy veřejné správy, tedy s důrazem na otevřenost, přívětivost a vstřícnost k občanům. Víceúčelový sál doplňující celý návrh má sloužit především pro shromažďovací účely. Parkování je zajištěno za pomoci stávajících parkovacích ploch a parkovacího domu. Svým prostorovým řešením návrh vytváří statickou kompozici budov dotvářející charakteristickou zástavbu radnice.
Objective of the Master thesis is a design of an adaptation and an activation of townhall building situated in the centre of Kopřivnice town. Location of the project is a site of trapezoidal shape slightly tilted towards railways on Štefánikova street. The design aspires to create a sufficient working space for townhall employees and at the same time to produce a space suitable for living, work and activities sought-after by a younger generation especially. Design of the multifunctional house offers start-up and communal housing (so called co-living) of 1+kk to 4+kk dispositions and a coworking space. The townhall’s layout is designed according to current trends in public administration with emphasis on openness, hospitability and consideration to citizens. Multi-purpose hall, completing the entire design, is above all supposed to serve as citizen assembly tool. Parking is provided by a current parking lot and a parking house. Design of the spatial layout creates static composition of buildings, which completes the distinctive townhall construction.
Description
Citation
PEŠKOVÁ, K. Radnice v Kopřivnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Doc. Ing. arch. Peter Daniel, Art.D. (předseda) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. Petr Jalůvka (člen) MArch. Zdeněk Liška (člen)
Date of acceptance
Defence
- studentka věcně odprezentovala výsledek své diplomové práce - zadáním bylo vytvořit studii pro úpravu budovy bývalého ředitelství závodu Tatra - od širších souvislostí a teoretických východisek, přes analýzu názorně prezentoval výsledek svého bádání - otázky oponenta zodpověděla - otázky komise zodpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO