Penzion a restaurace Chlum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem souboru objektů, jehož součástí je penzion s restaurací. Objekty budou vhodné pro konání společenských akcí jako jsou svatby, workshopy, oslavy a teambuildingy. Řešená parcela se nachází v místní části Zlína - Chlumu. Jde o jeden z nejvyšších bodů v okolí s výhledem na město. Blízké okolí tvoří především lesy, hospodářská usedlost a hostinec, na které navazuje zastavěná část obce. V první fázi bude důležité analyzovat specifika místa a vypracovat urbanistické řešení. Dále vytvořit stavební program a určit konkrétní měřítko výstavby. Ve druhé fázi pak půjde o konkrétní řešení celého souboru objektů na základě předchozích analýz a koncepcí
The diploma thesis deals with the design of a set of buildings, such as guest house with a restaurant. The buildings will be suitable for social events such as weddings, workshops, celebrations and team building. The plot is located in the local part of Zlín - Chlum. It is one of the highest points in the area overlooking the city. The surrounding area consists mainly of forests, a farm and an inn, which is followed by a built-up area of the village. In the first phase, it will be important to analyze the specifics of the place and develop an urban solution which is suitable for this area. After that create the program of the project and afterwards setup specific scale of the whole complex. In the second phase, it will be a specific solution of the entire set of objects based on previous analyzes and concepts.
Description
Citation
NESVADBA, F. Penzion a restaurace Chlum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. arch. Peter Daniel, Art.D. (předseda) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. Petr Jalůvka (člen) MArch. Zdeněk Liška (člen)
Date of acceptance
Defence
- student věcně odprezentoval výsledek své diplomové práce - zadáním bylo vytvořit návrh souboru penzionu a restaurace v místní části Zlína ve Chlumu - od širších souvislostí a teoretických východisek, přes analýzu názorně prezentoval výsledek svého bádání - otázky oponenta zodpověděl - otázky komise zodpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO