Modernita a holocaust

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem Dokumentačního centra holocaustu na Moravě. V současnosti je v naší zemi hned několik muzeí zabývajících se holokaustem, avšak žádné z nich nepřináší jeho ucelenou dokumentaci. Návrh se proto snaží vytvořit takové muzeum, které bude schopno referovat o holokaustu v širších souvislostech a zároveň bude atraktivním prostředím především pro návštěvníka žijícího v multimediálním světě 21. století.
The thesis deals with the design of the Holocaust Documentation Centre in Moravia. Currently, there are several museums dealing with the Holocaust in our country, but none of them provides comprehensive documentation of the Holocaust. The proposal therefore seeks to create a museum that will be able to report on the Holocaust in a broader context and at the same time will be an attractive environment, especially for visitors living in the multimedia world of the 21st century.
Description
Citation
VAŠIČKA, P. Modernita a holocaust [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. arch. Peter Daniel, Art.D. (předseda) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. Petr Jalůvka (člen) MArch. Zdeněk Liška (člen)
Date of acceptance
Defence
- student věcně odprezentoval výsledek své diplomové práce - zadáním bylo zpracovat návrh nového objektu Dokumentačního centra holokaustu, muzejní budovu - od širších souvislostí a teoretických východisek, přes analýzu názorně prezentoval výsledek svého bádání - otázky oponenta zodpověděl - otázky komise zodpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO