Zázrivá. Hľadanie krajiny

Abstract
Vo svojej diplomovej práci som skúmal kultúrne, prevažne vizuálne elementy zázrivskej krajiny –prostredia, v ktorom som vyrastal a ktoré formovalo môj vizuálny jazyk. Po zúžení okruhu vizuálnych a textových fragmentov z prostredia Zázrivej, som sa v práci sústredil na interpretáciu zázrivskej krajiny umelcami – maliarmi – v nej pôsobiacimi. Narazil som na rozpor medzi krajinou interpretovanou a krajinou skutočnou. Grafický dizajn mi slúžil ako nástroj na sprostredkovanie dialógu medzi týmito dvoma krajinami, respektíve pohľadmi na ne. Výsledkom je publikácia, séria jedenástich lentikulárnych výtlačkov – pohľadníc – ktoré sú sprevádzané vybranými textami z archívnych i súčasných publikácií, pojednávajúcich o zázrivskej krajine.
In my thesis, I researched cultural, mostly visual elements of the Zazrivá landscape. The surroundings, where I grew up and that has formed my visual language. After the field of visual and textual fragments from the Zázrivá surroundings had been narrowed down, I focused on the interpretation of the Zázrivá landscape by artists- painters- who worked here. I hit on the discrepancy between the interpreted and the real landscape. The graphic design served me as a tool for an arrangement of the dialog between these two landscapes, or more precisely perspectives on them. The result of it is a publication, the set of lenticular prints –postcards– which are accompanied by texts from archival and current publications dealing with the Zazrivá landscape.
Description
Citation
OTRUBA, M. Zázrivá. Hľadanie krajiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
M.Sc. Denisa Kollarová (předseda) MgA. Jozef Ondrík (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) Julie Bena (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) MgA. Darina Alster (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) Mgr. et MgA. Ivo Bystřičan (člen)
Date of acceptance
Defence
V posudku vedoucího byly zmíněny otázky, jež v práci nebyly zodpovězeny; dále to, jak komunikuje přední a zadní strana pohlednice; zmíněno je rovněž to, že bylo očekáváno větší nasazení při konzultacích. V práci je akcentován ekologický přístup. Sérii pohlednic oslabuje výběr citací. Vymazaný podpis autora v některých případech, jindy zanechaný. V obhajobě student objasnil záměr sesbírávání fragmentů zázrivské krajiny a využití lentikulárního tisku. Komise se pozastavila nad absencí nějakého dalšího kroku, nějaké radikality (hovoří se o možnosti pohlednice odeslat). V diskuzi rovněž padla otázka, komu je práce určená?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO