Straight up serious top shit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Dilomová práce objektivizuje humor a vyvolává v divákovi pocit, že umění nemusí být přehnaně vážné nebo povýšené. Ideálně má práce u diváka navodit uvolnění a smích jako například u čtení memů na mobilu. Zároveň by však celý projekt měl působit jako plnohodnotná galerijní výstava. V projektu tak nejde tolik o témata jednotlivých děl jako spíš o sdělovací metodu, kterou je právě humor. Pro uměleckou obec by diplomová práce mohla eventuálně nabídnout otázku legitimity humoru v umění. Práce vychází z předpokladu, že humor v umění sice existuje, často však nebývá vidět. Může za to fakt, že autorů, kteří s humorem pracují dlouhodobě a cílevědomě není velké množství. Diplomová práce si naopak za cíl nebere otázku legitimity humoru v umění vyřešit. Představuje spíše snahu o stabilitu humoru v těchto kruzích. V současné době dělá student kromě umění i stand up comedy aby lépe porozuměl humoru. Tato snaha má docílit lepšího souladu obou odvětví v budoucích projektech.
Diloma's work objectifies humour and makes the viewer feel that art does not have to be overly serious or condescending. Ideally, the work should induce relaxation and laughter in the viewer, such as when reading memes on a cell phone. At the same time, the whole project should feel like a full-fledged gallery exhibition. The project is not so much about the themes of the individual works as it is about the method of communication, which is humour. For the art community, the thesis could eventually offer the question of the legitimacy of humour in art. The thesis is based on the assumption that humour exists in art, but is often not visible. This is due to the fact that there are not a large number of artists who work with humour in a long-term and purposeful way.
Description
Citation
FERENC, J. Straight up serious top shit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (předseda) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Lenka Veselá (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) MgA. Jiří Skála (člen) Mgr. Michal Novotný, Ph.D. (člen) MgA. Josef Bolf (člen) Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Diplomant představil práci a na začátku nechal přečíst posudky. Poté performativně přednesl obhajobu způsobem obsahujícím prvky stand-up comedy a zodpověděl na dotazy, které se týkaly povahy práce, NFT a vtipnosti loopů. Josef Bolf vyslovil komentář o ambivalentnosti práce a otázku, jestli diplomant „ve vtipnosti až příliš netlačí na pilu“. Podle diplomanta je odcházet z instalace iritovaný v pořádku, protože vnímání vtipu je pro každého jiné. Jiří Skála se zeptal, jestli se má o vystavených gifech přemýšlet jako o znacích nebo jako „o něčem víc“. Diplomant odpověděl, že interpretace „jen o znacích“ by ubíralo pracím na ambivalenci a hůř by je šlo interpretovat jako umění. Lenka Veselá podala komentář, že ji instalace připadá spíš „hororová“ než „humorní“. Na otázku týkající se možnosti prezentace gifů v přirozeným prostředí (tj, v prostředí pro populární zábavu), diplomant odpověděl, že mohou fungovat dobře v prostředí instagramu. Tomáš Ruller na dílo, které tvoří poctu Marcelovi Duchampovi a poprosil diplomanta, ať dílo přiblíží. Diplomanta dílo odůvodnil tím, že Duchampa považuje za zakladatele meme kultury. Komise v uzavřeném jednání konstatovala, že i když jednotlivá díla považuje za hodnotné, kriticky hodnotí celkový způsob prezentace diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO