Publikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Předmětem mé diplomové práce je realizace (tisk) publikace dokumentující mou tvorbu za uplynulých několik let. Má vlastní práce se v knize bude prolínat s přivlastněným vizuálnímmateriálem – individuální autorství by mělo být spíše zastřeno ve prospěch vizuálního celku.
The subject of my diploma thesis is the realization (printing) of a publication documenting my work for over the past few years. My own work in the book will intertwine with the appropriated visual material - individual authorship should rather be obscured in favor of the visual wholeness.
Description
Citation
NÁPRAVNÍK, P. Publikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (předseda) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Martin Žák (člen) BcA. Ondřej Merta (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Martina Drozd Smutná (člen) Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena představením práce – autorské knihy – kterou autor lehce matoucím způsobem představil jako součást improvizované instalace (jež měla v zásadě jen demonstrovat povahu vizuálního materiálu, s nímž se knize pracovalo). Po přečtení posudků vedoucí a oponentky P. Nápravník krátce reaguje a předseda komise otevírá rozpravu. V ní se komise často snaží domýšlet záměry autora a možnosti, které projekt otevírá. Ve vzduchu visí rozpor mezi deklarovaným záměrem (publikovat autorskou knihu, již lze standardně zakoupit) a existencí jediného exempláře. Není zjevné, zda se jedná o přiklonění se ke strategii tzv. nerůstu, nebo jen nezvládnutí produkčních aspektů produkce tiskoviny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO