Stav bezpečí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Diplomovou práci tvoří série maleb. Série zaznamenává situace, které vyvolávají prožitky bezpečí získané skrze osobní zkušenost nové rodiny. Důležitou roli v práci hraje vyjádření tělesnosti, která je velmi úzce spojena s intimitou a bezpečím.
The diploma thesis consists of a series of paintings recording situations that evoke experiences of security gained through the personal experience of a new family. An important role in the work is played by the expression of physicality, which is very closely connected with intimacy and security.
Description
Citation
MATUŠKOVÁ, M. Stav bezpečí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Patricie Fexová, Ph.D. (předseda) MgA. Veronika Vlková (člen) doc. MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová (člen) doc. PhDr. Vadimír Skrepl (člen) Jiří Ptáček (člen) MgA. Vladimír Houdek (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila svou práci – soubor maleb, přiblížila jejich námět a formální řešení. Následovalo čtení posudků vedoucího práce a oponentky. Po té, co studentka zodpověděla dotazy z posudků, byla zahájena rozprava. V ní zazněly mj. dotazy na to, proč se v sérii věnované zkušenosti raného mateřství a vztahu k dítěti objevují různé stylizace, proč byly zahrnuty i obrazy možná slabší než jiné, jakou roli a význam má barevnost. Diskutována byla také „trvanlivost“ tématu či terapeutické kvality podobně zaměřené malby. Autorka v diskuzi reagovala věcně, diskuze se v jedné fázi přenesla i do roviny vyjasňování si neshod mezi vedoucím a oponentkou práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO