škola Na Radosti, Žďár nad Sázavou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Závěrečná bakalářská práce reaguje na požadavek vedení školy Na Radosti ve Žďáru nad Sázavou na návrh nové budovy demokratické školy. Z důvodu nevyhovujícího současného stavu, kdy škola sídlí na více místech ve městě, potřebuje nový vyhovující prostor odpovídající jejich specifickým požadavkům a potřebám. Demokratickou školou se rozumí systém vyučování, který je založen na svobodné volbě daného jedince. Nová škola o kapacitě cca 100 žáků má vytvořit vhodný prostor pro výuku, hru a sport. Díky vymezenému pozemku nabídne taktéž propojení s krajinou a vytvoření kreativního a výukového prostředí v ní.
The final bachelor's thesis responds to the request of the management of the Na Radosti school in Žďár nad Sázavou to design a new building for a democratic school. Due to the unsatisfactory current situation, where the school is located in several places in the town, it needs a new suitable space corresponding to their specific requirements and needs. A democratic school is a system of teaching based on the free choice of the individual. The new school, with a capacity of approximately 100 pupils, is to create a suitable space for learning, play and sport. Thanks to the designated land, it will also offer a connection to the landscape and create a creative and learning environment within it.
Description
Citation
KUČERA, P. škola Na Radosti, Žďár nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (předseda) Mgr. art Ing.arch. Ján Pernecký  (člen) Ing. arch. Ing. Rudolf Müller (člen) Ing. arch. Ing. Jan Vrbka (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
Defence
Student odprezentoval svůj návrh. Byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Autor reaguje na podněty k obhajobě. Co vás vedlo k ornamentálnosti? Co znamená “index” ve vašem projektu? Je vaše aplikace dekoru adekvátní našim podnebným podmínkám? Je to plus nebo mínus v celém návrhu? Dotaz na osvětlení tříd a interiéru školy. Dotaz na povrchy stěn zhotovených pomocí technologie 3D tisku. Dotaz na formální podobu školy vs. chrámu. Student dobře odpověděl na všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO