Electrochemical Methods for Study of Influence of Selenium Nanoparticles on Antioxidant Status of Rats

Abstract
The aim of the experiment was to determine the effect of selenium nanoparticles (SeN) and selenium nanoparticles bound with glucose (SeN-GLU) on the antioxidant status of rats. The rats were fed with two defined forms of selenium nanoparticles for ten days. The first experimental group (n=6) was dosed with SeN solution (0.06 mg of Se per kg of body weight / day). The second experimental group (n=6) was dosed with SeN-GLU (0.06 mg of Se and 0.3 mg of glucose per kg of body weight / day). In both experimental groups, the antioxidant activity was decreased in rat plasma and increased in liver, when measured using the both free radicals (FR) and Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) method. Electrochemical technique (differential pulse voltammetry-DPV) was applied to analyze the content of metallothionein (MT) and heavy metals. The reduced and oxidized forms of glutathione were analyzed by high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ED). In the analysis of whole blood, a significant increase of reduced glutathione (GSH) by 41% (P < 0.05) was observed in the SeN-GLU group compared with the control group. Higher levels of GSH were also observed in the SeN group by 12%, but without any statistical significance. On the other hand, a smaller increase in oxidized glutathione (GSSG) by 22% (P < 0.05) was observed for the SeN-GLU group and an insignificant decrease by 13% was recorded for the SeN group which implies increased GSH/GSSG ratio and higher antioxidant activity for both SeN-GLU and SeN groups in the whole blood. In the assessing of GSH in erythrocytes, a linear increase was observed for each group.
Cílem experimentu bylo stanovit vliv selenových nanočástic (SeN) a selenových nanočástic vázáných s glukózou (SeN-GLU) na antioxidační status potkanů. Potkani byli krmeni dvěma definovanými formami selenových nanočástic po dobu deseti dnů. První experimentální skupině (n = 6) byl podáván roztok SeN (Se 0,06 mg/kg tělesné hmotnosti/den). Druhé experimentální skupině (n = 6) byl podáván SeN-GLU (0,06 mg Se a 0,3 mg glukózy na kg tělesné hmotnosti/den). V obou experimentálních skupinách byla snížena antioxidační aktivita v plazmě potkanů a zvýšena v játrech, měřeno metodou volných radikálů (FR) a metodou FRAP. Elektrochemická metoda (diferenční pulsní voltametrie – DPV) byla použita pro analyzování obsahu metalothioneinu (MT) a těžkých kovů. Redukované a oxidované formy glutathionu byly analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí (HPLC-ED). Při analýze krve bylo pozorováno výrazné zvýšení redukovaného glutathionu (GSH) o 41 % (P<0,05) ve skupině SeN-GLU ve srovnání s kontrolní skupinou. Vyšší hladiny GSH o 12 % byly pozorovány také ve skupině SeN, ale bez jakékoliv statistické významnosti. Na druhé straně, menší nárůst oxidovaného glutathionu (GSSG) o 22 % (P<0,05) byl pozorován u skupiny SeN-GLU a nevýznamný pokles o 13% byl zaznamenán u skupiny SeN, což znamená zvýšení poměru GSH/GSSG a vyšší antioxidační aktivitu pro SeN-GLU a SeN skupiny v krvi. Při posuzování GSH v erytrocytech byl pozorován lineární nárůst pro každou skupinu.
Description
Citation
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE. 2016, vol. 11, issue 4, p. 2799-2824.
http://electrochemsci.org/papers/vol11/110402799.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO