Assessment of dynamic parameters of rail fastening

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Zilina
Altmetrics
Abstract
The paper is devoted to the analysis and comparison of the dynamic parameters of the rail fastening used in a standard way in the core railway network of the Czech Republic, i.e. the elastic rail fastening Vossloh W 14 and Pandrol FC. The paper also includes the description of the measurement and evaluation method. The conclusion of the paper is devoted to recommendations for further measurement and practical applications.
Příspěvek je věnován analýze a srovnání dynamických parametrů kolejnicových upevnění používaných v hlavních tratích železniční sítě České republiky, tedy pružné kolejnicové upevnění Vossloh W14 a Pandrol FC. Příspěvek také zahrnuje popis metody měření a hodnocení. Závěr příspěvku je věnován doporučením pro další měření i praktické aplikace.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO