Zkušenosti s novou právní úpravou znalecké činnosti z pohledu Státního pozemkového úřadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
V tomto příspěvku bychom se chtěli stručně podělit o roční zkušenosti Státního pozemkového úřadu s aplikací nové právní úpravy znalecké činnosti ve znalecké praxi znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, kteří pro Státní pozemkový úřad vypracovávají znalecké posudky. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2022.
In this paper, we would like to briefly share the annual experience of the State Land Office with the application of the new legal regulation of expert activities in the expert practice of experts, expert offices and expert institutes who prepare expert opinions for the State Land Office.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2022. vol. 33, č. 1, s. 21-29. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO