Nová verze inteligentního tachografu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Článek reaguje na vydání specifikací inteligentního tachografu 2. verze a představuje vybrané podstatné změny. Dále jsou v obecné rovině zmíněny i obecné specifikace požadavků na tachografy, které je v některých případech vhodné zohlednit při posuzování těchto soustav.
The article reacts to publishing of specifications of smart tachographs 2nd version and introduces selected important amendments. There are also mentioned general specifications of requirements on tachographs, which are appropriate to take into account in forensic expertises.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2022. vol. 33, č. 1, s. 11-13. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO