Investigation of Possible Causes of the Additional Torque on the Yacht’s Rudder

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03-28
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
The present article deals with investigation of possible causes of the additional torque on the yacht’s rudder. One of the most important aspect for design of yachts are the symmetric conditions of all parts, which are located under water level and concentricity of the ship’s screw, rudder and keel relative to the hull. These symmetric and concentricity conditions have a major impact on the resulting dynamic properties of the ships. They have either substantial impact on the overall efficiency of installed engine and ship’s screw. As the result of poorly designed above mentioned parts, there can be an unsolicited additional torque on the yacht’s rudder and higher consumption of the fuel. Last but not least of these problems leads to poor controllability and discomfort within steering. This article is focused on the investigation of possible causes of the additional torque on the yacht’s rudder.
Tento článek se zabývá vyšetřování možných příčin přídavného momentu na kormidle jachty. Jedním z nejdůležitějších aspektů při konstrukci jachet je symetrie všech částí, které jsou umístěny pod hladinoujsou a souosost lodního šroubu, ormidla a kýlu vzhledem k trupu lodi. Tyto podmínky symetrie a soustřednosti mají významný vliv na výsledné dynamické vlastnosti lodí. Mají dopad na celkovou účinnost instalovaného motoru a lodního šroubu. Důsledem nepřesné výroby výše uvedených komponent může být přídavný moment na kormidle jachty a vyšší spotřeba paliva. Současně s tím dochází ke špatné ovladatelnosti lodi a nepohodlí při řízení lodi. Tento článek je zaměřen na zkoumání možných příčin přídavného momentu na kormidle jachty.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO