Influence in connection of a vapor barrier in critical detail of composite construction

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Influence of connection vapor barrier in a critical detail of composite structures is directed to the humidity temperature evaluation of a design detail, focusing on the risk of mold growth. Detail corner of the building is elected with a variation of the connection of vapor barrier on the concrete skeleton. The thesis describes the course of moisture in those points of structure describing the possibility of the occurrence and growth of fungus.
Vliv spojení parotěsné vrstvy v kritických detailech kompozitních konstrukcí je zaměřeno na vyhodnocení teplotně vlhkostních dějů konstrukčního detailu se zaměřením na riziko růstu plísní. Zvolené nároží budovy je voleno variací připojení parotěsné bariéry na betonový skelet. Práce popisuje průběh vlhkosti ve zvolených bodech konstrukce, smožností výskytu a růstu plýsní a hub.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2016, vol. 195, issue 1, p. 88-95.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817320805
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO