Pricing in Construction Project Management Performed by the Self-employed

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The price is the decisive parameter in evaluating the competition for the implementation of construction works. It's clear and correct determination is an important principle of project management and the basis for success of construction projects. The method of determining the price of the construction work with the aid of so-called ‘calculation formula’ has been for many decades commonly used in Czech construction industry as a basic tool for pricing. It is based on the situation when the person performing the construction work is an employee of the contractor (within the meaning of the Labour Code). All the items of the calculation formula of particular construction work can be derived from the standards used by a company, costs known in advance (contractual wages, statutory deductions from wages, machinery work, overhead costs) and the intended profit. The situation is different in case of a natural person who works on his/her own, within the meaning of The Trade Licensing Act. Apart from overall costs, part of his/her “wage” (remuneration) must cover the cost of living. In this article, the authors use the principle of retrograde calculation and propose a method whereby a self-employed person is also able to accurately calculate the cost of a construction work. Part of the calculation is also the determination of net income after subtracting all statutory deductions. In the future, the use of the suggested calculation with provability of sub-items can become a tool for increasing competitiveness of the self-employed.
Cena je rozhodujícím parametrem při vyhodnocování soutěží na realizaci stavebních děl. Její přehledné a správné stanovení je důležitým principem projektového řízení a je základem úspěchu výstavbových projektů. Způsob určení ceny stavební práce pomocí tzv. kalkulačního vzorce je v českém stavebním prostředí znám a používán mnoho desítek let jako základní nástroj cenotvorby. Vychází ze situace, kdy osoba vykonávající stavební práci je zaměstnancem dodavatele (ve smyslu zákoníku práce). Veškeré položky kalkulačního vzorce konkrétní stavební práce lze určit z firmou používaných normativů, předem známých nákladů (smluvní mzdy, zákonné odvody z mezd, práce strojů, režijní náklady) a plánovaného zisku. Odlišná je situace u fyzické osoby, která pracuje na svůj účet ve smyslu živnostenského zákona. Součástí její „mzdy“ (odměny za práci) musí být mimo veškerých nákladů práce i částka na uhrazení vlastních životních potřeb. Autoři ve svém příspěvku používají princip retrográdní kalkulace a navrhují metodu, podle které je i osoba samostatně výdělečně činná schopná přesně vyčíslit cenu za provedení stavební práce. Součástí kalkulace je i určení čistého peněžního příjmu po odečtení všech zákonných odvodů. Používání navržené kalkulace s prokazatelností dílčích položek se může v budoucnu stát nástrojem pro zvýšení konkurenceschopnosti samostatně podnikajících fyzických osob.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2016, vol. 161, issue 1, p. 759-764.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816329964
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO