Effect of polyethylene glycol addition on metakaolin-based geopolymer

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-06-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Polyethylene glycol is a non-toxic water soluble polymer often used in many industrial applications. The aim of this paper is to study the effect of polyethylene glycol with relative molecular weight ranging between 400–20000 on the properties of geopolymer mortars composed of metakaolin and sodium silicate. Polyethylene glycol was added in the amount of 0.5 to 10% by mass of metakaolin. After 28 days of curing at ambient conditions, different tests were carried out: physico-chemical (density, porosity), mechanical (flexural and compressive strength) and structural (SEM). The results showed that a maximum compressive strength of 23.9 MPa and a maximum flexural strength of 2.9 MPa were achieved by adding 10% PEG 400.reference values with higher amount of MWCNTs.
Polyethylenglykol je zdravotně nezávadný vodou rozpustný polymer, často používaný v mnoha průmyslových aplikacích. Cílem této práce je studovat vliv polyethylenglykolu s relativní molekulovou hmotností v rozmezí 400 – 20000 na vlastnosti geopolymerní malty složené z metakaolinu a křemičitanu sodného. Polyethylenglykol byl přidán v množství 0,5 až 10 % z hmotnosti metakaolinu. Po 28 dnech zrání byly provedeny různé testy: fyzikálně chemické (hustota, porozita), mechanické (pevnost v ohybu a v tlaku) a mikrostrukturní (SEM). Výsledky ukázaly, že maximální pevnosti v tlaku 23,9 MPa a maximální pevnosti v tahu za ohybu 2,9 MPa bylo dosaženo přidáním 10 % PEG 400.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2016, vol. 151, issue 1, p. 222-228.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816317672
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO