Architektonický obraz jako nositel významu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-10-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury
Abstract
Jednou z přidaných hodnot architektonického díla je schopnost být nositelem komplexní informace zakódované ve tvarech a formách. Tato práce se zabývá významem v tom smyslu, jak architektonické dílo ve svém uspořádání odráží záznam tvůrčího procesu, jak artikuluje vztahy uvnitř celku a vztahy se svým okolím. Autor srovnává fenomenologický přístup Christiana Norberga-Schulze a Juhani Pallasmaa s teorií "center" Christophera Alexandera při objasnění "architektonického obrazu". Studie předkládá Alexaderův pojem "celistvost" jako klíčový při vytváření významuplného prostředí. Paradigma celistvého světa se nabízí jako odpověď teorie architektury na krizi prostředí a nabízí metodu, jak vytvářet z prostoru poetické" místo.
Christian Norberg-Schulz's phenomenological approach searching for meaningful "place" finds support in the Christopher Alexander's theory of "centers". By comparing the two approaches the study is proposing an architectural image based on the concept of "wholeness" as an answer of architectural theory to the crisis of environment and loss of poetic place.
Description
Citation
11th Architecture in perspective. 2019, p. 53-57.
Document type
Document version
submittedVersion
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury
DOI
Citace PRO