Tvorba rurální krajiny a její nástroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-02-14
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Kniha prezentuje možnosti zásahů do krajiny a zákonitosti, kterými se tyto zásahy musí řídit. Krajina je představována jako komplexní prostředí pro život lidí v konkrétních přírodních, hospodářských a společenských podmínkách. Text se zaměřuje na rozvoj rurální (venkovské) krajiny z pohledu jejího utváření, členění, plánování, kompozice i historického vývoje. Kniha odráží přesvědčení, že nikoliv jediný autor - profesionál, projektant, ale uživatelé krajiny jsou jejími pravými tvůrci.
The book shows the possibilities of interventions in the landscape and the rules that these interventions must follow. The landscape is presented as a complex environment for people's lives in specific natural, economic and social conditions. The text focuses on the development of rural landscape in terms of its formation, types, planning, composition and historical development. The book reflects the belief that not a single author - a professional, a planner, but the users of the landscape are its true designers.
Description
Citation
Tvorba rurální krajiny a její nástroje. 2022, 333 p.
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) Akademické nakladatelství CERM
DOI
Citace PRO