Diagnostika železobetonových konstrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá stavebně–technickým průzkumem trámového mostu ev. č. 204c – M1, který se nachází v Bystřici pod Hostýnem. Teoretická část práce je věnována obecné charakteristice mostů, zatížitelnosti mostů, trámovým mostům, betonářské výztuži, betonu, diagnostice železobetonových konstrukcí a laboratornímu vyhodnocení. Praktická část se zaobírá vykonáním stavebně–technického průzkumu na výše uvedeném mostu, jeho vyhodnocením a zhodnocením, přepočtem zatížitelnosti a návrhem nevyhnutelné sanace pro zachování funkčnosti mostu.
This thesis deals with the structural-technical survey of beam bridge no. 204c - M1, located in Bystřice pod Hostýnem. The theoretical part of the thesis is devoted to general characteristics of bridges, load capacity of bridges, beam bridges, concrete reinforcement, concrete, diagnosis of reinforced concrete structures, and laboratory evaluation. The practical part deals with carrying out a structural-technical survey on the bridge mentioned above, its evaluation and assessment, recalculation of the load capacity, and design of the necessary rehabilitation to maintain the functionality of the bridge.
Description
Citation
NÁPRAVNÍK, P. Diagnostika železobetonových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Kryštof - člen, Ing. Petr Misák, Ph.D. - člen, Ing. Jaromír Láník, Ph.D. - člen, Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student prezentoval mostní objekt, který byl předmětem diagnostického průzkumu. Popsal plán stavebně-technického průzkumu, dále popsal zkoušky, které byly provedeny in-situ. Podrobně popsal dosažené výstupy hodnocení pro každou konstrukční část. Dále byl proveden přepočet zatížitelnosti na základě výstupů diagnostického průzkumu. Student představil jednotlivé modely pro zvolené zatížitelnosti, pomocí kterých byla navržena opatření. V závěru práce student provedl doporučení sanace mostního objektu a provedl zhodnocení. Dále položeny dotazy oponenta Ing. Terezy Komárkové, Ph.D.: 1) V závěru práce je uvedeno doporučení na provedení odtrhových zkoušek. Z jakého důvodu nebyly tyto zkoušky provedeny při samotném stavebně-technickém průzkumu s ohledem na jeho poměrně velký rozsah? 2) V diplomové práci uvádíte mezi možnostmi vizuální metody (kap. 5.2.1) nezainjektování kabelových kanálků. Můžete to prosím blíže popsat? 3) Jaké znáte další nedestruktivní metody, pomocí kterých se určuje rovnoměrnost betonu? Student na všechny položené dotazy bez zaváhání odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO