Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem pozůstalých sklepních prostor Německého domu v Brně. První část práce se věnuje teoretickému popisu konstrukcí, prováděných metod a jejich vyhodnocení týkajících se zkoumaného prostoru. Cílem průzkumu je stanovit pevnostní charakteristiky zdiva a na jejich základě navrhnout vhodnou sanaci a statické zajištění.
The diploma thesis deals with a structural and technical survey of the surviving cellar of the German House in Brno. The first part of the thesis is devoted to the theoretical description of the constructions, methods performed and their evaluation concerning the investigated space. The aim of the survey is to determine the strength characteristics of the masonry and on their basis to propose appropriate rehabilitation and structural protection.
Description
Citation
BROTHÁNEK, J. Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, doc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. - člen, Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. - člen, Ing. Igor Suza - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Během své prezentace s názvem "Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce" student pohovořil o teorii zděných konstrukcí a metod její diagnostiky, dále o zjištění současného stavu konstrukce. Dále byly položeny otázky oponenta Ing. Věry Heřmánkové, Ph.D.: 1) Můžeme mluvit o zázraku, že se zábavní ruské kolo, které bylo několikrát nevědomky umístěno přímo nad těmito sklepy, nezřítilo. Čím si to vysvětlujete, když statické posouzení těchto zděných kleneb nevyhovělo? 2) Byly klenuté sklepní prostory Německého domu porušeny trhlinami? Popište prosím, jak poznáte: - aktivní trhlinu od pasivní? - starou trhlinu od nové? - tahovou trhlinu od tlakové? Student na otázky oponentky odpověděl. Následovaly dotazy členů komise: Ing. Igor Suza V práci zmiňujete pojem zavěšená klenba - co to je? doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Má zásadní vliv, že budova již nestojí a zůstaly pouze klenby? Jak se to projeví na statice klenby? doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. Jaké je budoucí využití prostorů, kterými se zabýváte v DP? Ve kterém století žil a tvořil pan Kučera (Kučerova vrtačka)? Student na otázky pohotově odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO