Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce

but.committeedoc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, doc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. - člen, Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. - člen, Ing. Igor Suza - člen,cs
but.defenceBěhem své prezentace s názvem "Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce" student pohovořil o teorii zděných konstrukcí a metod její diagnostiky, dále o zjištění současného stavu konstrukce. Dále byly položeny otázky oponenta Ing. Věry Heřmánkové, Ph.D.: 1) Můžeme mluvit o zázraku, že se zábavní ruské kolo, které bylo několikrát nevědomky umístěno přímo nad těmito sklepy, nezřítilo. Čím si to vysvětlujete, když statické posouzení těchto zděných kleneb nevyhovělo? 2) Byly klenuté sklepní prostory Německého domu porušeny trhlinami? Popište prosím, jak poznáte: - aktivní trhlinu od pasivní? - starou trhlinu od nové? - tahovou trhlinu od tlakové? Student na otázky oponentky odpověděl. Následovaly dotazy členů komise: Ing. Igor Suza V práci zmiňujete pojem zavěšená klenba - co to je? doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Má zásadní vliv, že budova již nestojí a zůstaly pouze klenby? Jak se to projeví na statice klenby? doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. Jaké je budoucí využití prostorů, kterými se zabýváte v DP? Ve kterém století žil a tvořil pan Kučera (Kučerova vrtačka)? Student na otázky pohotově odpověděl.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorAnton, Ondřejcs
dc.contributor.authorBrothánek, Jancs
dc.contributor.refereeHeřmánková, Věracs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:58:29Z
dc.date.available2022-02-08T04:58:29Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem pozůstalých sklepních prostor Německého domu v Brně. První část práce se věnuje teoretickému popisu konstrukcí, prováděných metod a jejich vyhodnocení týkajících se zkoumaného prostoru. Cílem průzkumu je stanovit pevnostní charakteristiky zdiva a na jejich základě navrhnout vhodnou sanaci a statické zajištění.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a structural and technical survey of the surviving cellar of the German House in Brno. The first part of the thesis is devoted to the theoretical description of the constructions, methods performed and their evaluation concerning the investigated space. The aim of the survey is to determine the strength characteristics of the masonry and on their basis to propose appropriate rehabilitation and structural protection.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBROTHÁNEK, J. Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203826
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZdivocs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectmaltacs
dc.subjectcihlycs
dc.subjectstatikacs
dc.subjectpevnost v tlakucs
dc.subjectstavebně technický průzkumcs
dc.subjectklenbacs
dc.subjectvlhkostcs
dc.subjectultrazvukcs
dc.subjectsanacecs
dc.subjectstatické zajištěnícs
dc.subjectsklepní prostorycs
dc.subjectNěmecký dům.cs
dc.subjectMasonryen
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjectmortaren
dc.subjectbricksen
dc.subjectstaticsen
dc.subjectcompressive strengthen
dc.subjectstructural engineering surveyen
dc.subjectvaulten
dc.subjectmoistureen
dc.subjectultrasounden
dc.subjectrehabilitationen
dc.subjectstatic securingen
dc.subjectcellarsen
dc.subjectGerman house.en
dc.titleStavební průzkum a diagnostika zděné konstrukcecs
dc.title.alternativeSurvey and Diagnostics of Brick Structureen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-01-31cs
dcterms.modified2022-02-07-18:05:06cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141959en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:58:29en
sync.item.modts2022.02.08 04:14:42en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59082.pdf
Size:
93.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59082.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59087.pdf
Size:
93.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59087.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141959.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141959.html
Collections